PGB

PGB

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss kan u helpen bij alle zaken rondom een PGB. We kunnen mensen helpen met het aanvragen van een PGB, bemiddelen als u zorg nodig heeft en administratieve ondersteuning bieden bij uw PGB. Edelweiss heeft ruime ervaring op het gebied van de zorg en heeft een ruim netwerk van zorgverleners en andere instanties en kan u goed de weg wijzen op het gebied van zorg, hulpmiddelen en andere ondersteuning.

PGB

Het PGB, persoonsgebonden budget, biedt mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap (beperking) de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid worden. Zij kunnen daarvoor zelf personeel aannemen. Ook kan het PGB gebruikt worden voor de aanschaf van hulpmiddelen of realiseren van voorzieningen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Een PGB kan betrekking hebben op zorg met verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg of jeugdzorg.

Er bestaan verschillende soorten PGB´s:

  • Het PGB-WMO, voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Het PGB-Wlz, voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
  • Het PGB-Jeugdwet, voor zorg die valt onder de Jeugdwet
  • Het PGB-Zvw, voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet een indicatie aangevraagd worden bij gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.
Meer specifieke informatie over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB’s en het aanvragen daarvan is te vinden op de site www.pgb.nl.

Ik wil graag fit worden

Ik wil graag fit worden

Wat kan Edelweiss u bieden?

Als u last heeft van vermoeidheid of een slechte lichamelijke conditie kan Edelweiss u helpen om zich fitter en energieker te voelen. We zullen eerst samen met u de oorzaken van uw klacht in kaart brengen en daarna zullen we een behandelplan opstellen. Afhankelijk van de oorzaak van uw klachten kunnen een of meerdere van de volgende behandelmogelijkheden worden ingezet: persoonlijk trainingsschema of small group training, voedingsadvies, begeleiding door verpleegkundige of therapeut, luxpunctuur, acupunctuur of celzouttherapie. Dit allemaal ter bevordering van uw algeheel welbevinden en toename van fitheid en energie. Mogelijk kan in sommige gevallen ook behoefte zijn aan gesprekken met een psycholoog of coach, Edelweiss kan ook hierin voorzien.

Vermoeidheid

Veel mensen hebben wel eens of vaker last van vermoeidheid. Soms is dit een tijdelijk probleem, door te weinig slaap of drukte. Vaak trekt dit bij na een goede nachtrust. Bij sommige mensen is de vermoeidheid een chronisch probleem en vormt dit een belemmering in het dagelijks leven. Eenvoudige activiteiten kosten dan vaak al veel energie en iemand voelt zich niet uitgerust na het slapen. Soms zijn de klachten zo op de voorgrond aanwezig dat het sociale leven en het werk hieronder gaan lijden. Het kan zelfs zijn dat mensen klachten van uitputting ervaren.

Er is niet altijd een oorzaak te vinden van de vermoeidheid. Als vermoeidheid erg op de voorgrond staat en langer dan 6 maanden aanwezig is kan er sprake zijn van ME/CVS. De vermoeidheid gaat dan gepaard met minimaal 4 van de volgende symptomen: verslechtering van geheugen of concentratie, keelpijn, gevoelige hals- of okselklieren, gewrichtspijnen, hoofdpijnen, niet-verfrissende slaap, minimaal 24 uur gevoel van uitputting na inspanning.

Soms zijn er wel duidelijke oorzaken te vinden voor vermoeidheidsklachten. Een aantal voorbeelden van deze oorzaken zijn: slaapapneu, slaapproblemen, ongezond eetpatroon, bloedarmoede, depressie, stress, trage schildklierwerking, ziekte van Pfeiffer, diabetes, hartproblemen of onregelmatig werk.

Ik ben ernstig ziek

Ik ben ernstig ziek

Wat kan Edelweiss u bieden?

Indien er bij u sprake is van (herstel van) kanker kan Edelweiss u mogelijk helpen uw levenskwaliteit te verbeteren. Onze fysiotherapeut is speciaal opgeleid in oncologie, ze kan u begeleiden in het opbouwen van activiteiten en training. Verder kan het behandeltraject bestaan uit begeleidingsgesprekken met de verpleegkundige, psychologie en / of voedingsadvies. Onze alternatieve geneeswijzen kunnen helpen om uw klachten te verlichten. Ook kunnen we met u meekijken naar het gebruik van hulpmiddelen.

Kanker

Ongeveer 1 op de 3 mensen krijgt in de loop van zijn / haar leven kanker. Ongeveer 30% van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door kanker. De meest voorkomende soorten kanker zijn borstkanker, prostaatkanker, longkanker en darmkanker. Kanker is het gevolg van celwoekering in de lichaamsweefsels en / of organen.

Iedereen loopt de kans om kanker te krijgen, maar er zijn wel bepaalde risicofactoren zoals; hogere leeftijd, erfelijke aanleg, roken, ongezond eten, veel alcohol drinken, weinig beweging, in contact komen met kankerverwekkende stoffen.

Hoe de prognose is, is afhankelijk van de soort kanker, de grootte van de tumor en het wel / niet aanwezig zijn van uitzaaiingen. In sommige gevallen is genezing mogelijk, in sommige gevallen kan er levensverlengend behandeld worden en in sommige gevallen is er niets meer aan te doen. Dan wordt geprobeerd zoveel mogelijk de pijn en klachten te verlichten.

De behandelvormen van kanker zijn chirurgie, radiotherapie, chemotherapie en hyperthermie.

Kanker is een zeer ingrijpende ziekte. De gevolgen zijn groot op alle gebieden in het leven. Zelfs na genezing van kanker kunnen de gevolgen nog jaren merkbaar zijn.

Ik ben op leeftijd

Ik ben op leeftijd

Wat kan Edelweiss u bieden?

Als u klachten ondervindt van het ouder worden kan Edelweiss u hierbij helpen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld helpen mobieler te worden, uw conditie op peil te houden, met u meekijken naar eventuele hulpmiddelen en adviezen geven over leefstijl en voeding. Als er sprake is van psychische klachten door het ouder worden, bijvoorbeeld rouwproblematiek of levensfaseproblematiek kan onze psycholoog u helpen. Onze alternatieve geneeswijzen kunnen u nog verder ondersteunen bij klachten die u ondervindt.

Ouder worden

Ouder worden hoort bij het leven. Helaas brengt de ouderdom vaak de nodige ongemakken en klachten met zich mee. Lichamelijke en geestelijke functies nemen vaak geleidelijk af met het ouder worden. Denk hierbij aan slijtage van gewrichten, krijgen van rimpels en grijze haren, slechtere werking van organen, minder goed kunnen zien en horen, minder spierkracht en uithoudingsvermogen, vergeetachtigheid en verminderd concentratie- en reactievermogen.

De laatste eeuw is de levensverwachting van mensen in Nederland sterk gestegen. De levensverwachting voor vrouwen (83 jaar) is hoger dan voor mannen (79 jaar). De verwachting is dat de levensverwachting in de toekomst verder zal toenemen.

De zorg voor mijn naaste is te zwaar

De zorg voor mijn naaste is te zwaar

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss is zich ervan bewust dat de zorg voor een naaste zwaar en veeleisend kan zijn. Als mantelzorger cijfert u uzelf weg, maar soms kan dit te zwaar zijn. Edelweiss kan u hierbij helpen. Gesprekken met een coach of psycholoog kunnen u helpen om knelpunten te bespreken en tot oplossingen te komen zodat u zich niet meer overbelast voelt. Onze alternatieve geneeswijzen kunnen u helpen om zich meer ontspannen en rustiger te voelen. Vaak kan een oefenprogramma ook zinvol zijn om te ontspannen en even een moment voor uzelf te vinden.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden of vrienden. Van mantelzorg wordt gesproken als er minimaal 8 uur per week zorg wordt geleverd voor minimaal 3 maanden.  Ongeveer één op de 5 mantelzorgers voelt zich overbelast. Zeker als mantelzorg gecombineerd wordt met een baan kan dit problemen opleveren.

Overbelasting is te merken aan bepaalde signalen. Mensen kunnen zich veel moe voelen, somber, opgejaagd of prikkelbaar zijn, slecht slapen, piekeren en / of niet meer genieten. Ontspannen lukt dan vaak niet meer en mensen hebben het gevoel niets meer voor zichzelf te doen. In zulke gevallen is het moeilijk om de zorg langdurig vol te houden, hoe graag iemand dat ook wil.

Ik ben incontinent

Ik ben incontinent

Wat kan Edelweiss u bieden?

Als er bij u sprake is van incontinentieproblemen kunt u bij Edelweiss terecht voor behandeling en advies. Onze oefentherapeut heeft ruime ervaring met deze problematiek en kan u hiervoor behandelen. We zullen onderzoeken welke vorm van incontinentie u heeft en wat de oorzaak is. Middels bekkenbodemtraining kunt u gericht aan uw probleem werken. Onze verpleegkundige kan u adviseren op het gebied van incontinentiematerialen en huidverzorging. In sommige gevallen kunnen alternatieve geneeswijzen een verbetering van uw klacht geven.

Incontinentie

Incontinentie komt zowel bij vrouwen als mannen voor. Meestal gaat het om incontinentie van urine, maar soms ook om incontinentie van ontlasting. Urine-incontinentie komt meer voor bij vrouwen en het komt meer voor naarmate men ouder wordt. Naar schatting heeft ongeveer een kwart van de volwassen vrouwen urine-incontinentieproblemen. Bij mannen komt urine-incontinentie in bijna alle gevallen voor na het 65e levensjaar, de oorzaak daarvan is meestal gelegen aan de prostaat.

Er zijn verschillende soorten incontinentie:

Stressincontinentie: dit is urine-incontinentie zonder dat iemand aandrang ervaart bij drukverhoging in de buik, zoals bij sporten, niezen, persen of hoesten.

Urge-incontinentie:  dit is urine-incontinentie door een plotselinge onbedwingbare aandrang om te plassen.

Gemengde incontinentie: dit is urine-incontinentie met kenmerken van zowel stress- als van urge-incontinentie.

Functionele incontinentie: dit houdt in dat iemand door beperkte mobiliteit niet op tijd het toilet kan bereiken.

Overloopincontinentie: dit is een vorm van incontinentie bij mannen als de blaas niet helemaal geleegd wordt. Iemand verliest dan urine in de vorm van druppels.

Incontinentie door een neurogene blaas: dit is een vorm van incontinentie ten gevolge van een beschadiging van een gedeelte van het zenuwstelsel. Dit kan zich uiten in een onderactieve of overactieve blaas.

Incontinentie van ontlasting: dit kan veroorzaakt worden door een defect of verslapping van de kringspier, zenuwbeschadiging, verzakking van de endeldarm, chronische darmontsteking of diarree.

Ik wil mijn leven een andere wending geven

Ik wil mijn leven een andere wending geven

Wat kan Edelweiss u bieden?

Als u het gevoel heeft op een of meerdere vlakken in uw leven vast te lopen, of als u graag bepaalde veranderingen in uw leven aan wilt brengen kan Edelweiss u helpen middels een coachtraject. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt een coach voor u ingeschakeld. Onze coach helpt u om doelen te vast te stellen en ze te bereiken. Er zal altijd sprake zijn van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie.

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Uiteenlopende thema’s kunnen onderwerp zijn van coaching. Denk bijvoorbeeld aan:
• Persoonlijke groei
• Verbeteren van relaties
• Vergroten van zelfvertrouwen
• Maken van een carrière switch
• Gezonder leren leven
• Om kunnen gaan met somberheid
• Leiderschap verbeteren
• Om leren gaan met verlies
• Positiever leren denken
• Time management verbeteren

Ik heb valangst

Ik heb valangst

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss is gespecialiseerd in valpreventie en kan mensen hierin persoonlijk begeleiden. We voeren een screening uit om het valrisico op te sporen. Tijdens deze valanalyse wordt naar verschillende zaken gekeken, zoals schoeisel, looppatroon, gebruik van hulpmiddelen, struikelgevaar en medicijngebruik. Samen met u stellen we een preventieplan op om het valrisico zo klein mogelijk te maken. Binnen dit valpreventieplan zal aandacht zijn voor zowel de fysieke oorzaken van valangst als de psychische factoren. Behalve  de basisonderdelen van valtraining, balans- en coordinatieoefeningen wordt er ook naar uw persoonlijke situatie gekeken. Zo kan er bijvoorbeeld een huisbezoek gedaan worden om de veiligheid in huis te verbeteren.

Edelweiss biedt trainingen voor valpreventie volgens ‘Vallen Verleden Tijd’.

Het  Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Vallen

Vallen is een veel voorkomend probleem bij oudere mensen. Door het vallen ontstaat regelmatig letsel met soms ernstige gevolgen. U kun hierbij denken aan botbreuken, hersenschudding en in sommige gevallen kan iemand overlijden aan de gevolgen van het valincident. Over het algemeen neemt het aantal valincidenten toe naarmate de leeftijd vordert. Gemiddeld 1 op de 3 valincidenten gaat gepaard met letsel.

De belangrijkste oorzaken van vallen zijn problemen met de lichamelijke gezondheid, gevolgd door problemen met de psychische gezondheid. De meeste valincidenten gebeuren in de slaapkamer, gevolgd door de woonkamer.

Vaak ontstaat na een valincident de angst om nog een keer te vallen. Soms ontstaat valangst zonder een valincident, omdat mensen zich kwetsbaar voelen of de gevolgen bij anderen hebben gezien. Valangst kan leiden tot een minder actief bewegingspatroon en daardoor verlies van spierkracht en coördinatie. Mensen ervaren dat hierdoor de kwaliteit van leven afneemt.

Ik heb problemen met mijn gewicht

Ik heb problemen met mijn gewicht

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss kan u helpen op het gebied van voeding en het bereiken van een gezond gewicht. Wij bieden hulp op het gebied van afvallen, aankomen in gewicht, aanleren van een gezond voedingspatroon en specifiek voedingsadvies bij verschillende klachten en aandoeningen.

Allereerst zal er een voedingsanamnese worden afgenomen, daarna zal een voedingsanalyse worden gedaan. Hierna stellen wij een voedingsplan voor u op en indien gewenst zullen we u hier verder in begeleiden. Het voedingsadvies kan aangevuld worden met een trainingsschema of deelname aan een small group training. Ook kan er gekozen worden voor verdere ondersteuning door een van onze alternatieve geneeswijzen.

Gewichtsproblemen

Naar schatting heeft ongeveer 50% van de volwassen mensen en 3 op de 5 van de 50-plussers overgewicht. Als iemand ernstig overgewicht heeft wordt er gesproken van obesitas. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes, een hoog cholesterolgehalte en een hoge bloeddruk. Ook is de kans groter op gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Overgewicht kan tot psychische klachten leiden.  Overgewicht ontstaat door een verstoorde energiebalans tussen voeding en beweging. Zowel psychische als sociale factoren en genetische aanleg kunnen meespelen. In sommige gevallen is er sprake van een lichamelijke oorzaak, zoals een verstoorde hormoonhuishouding of schildklierproblemen.

Ondergewicht betekent een lager gewicht dan goed voor iemand is. Ook dat kan een risico zijn voor de gezondheid, omdat er een tekort is aan essentiële voedingsstoffen. Hierdoor kan de afweer achteruit gaan en kunnen klachten ontstaan van vermoeidheid, kouwelijk zijn, duizelingen en lusteloosheid. Ondergewicht kan veroorzaakt worden door een verkeerde leefstijl of een gevolg zijn van een ziekte.

Een gezond voedingspatroon is aan te raden voor alle mensen, hiermee vergroot u de kans op een goede gezondheid. In sommige gevallen heeft iemand een speciaal dieet nodig, of is het beter om bepaalde voedingsmiddelen te vermijden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn in het geval van suikerziekte, hart- en vaat ziekten, migraine of allergieën.

Ik heb relatieproblemen

Ik heb relatieproblemen

Wat kan Edelweiss u bieden?

U kunt bij Integraal Behandelcentrum Edelweiss terecht als u hulp zoekt voor uw relatieproblemen. Onze psycholoog heeft ruime ervaring in het behandelen van echtparen / koppels waarbij er sprake is van relatieproblemen. De behandeling zal bestaan uit psychologische gesprekken samen met uw partner. Indien er behoefte aan is wordt er ook wel eens een individueel gesprek gepland. De doelstelling in de behandeling is om elkaar beter te begrijpen, beter te leren communiceren en samen onder begeleiding naar doelen toe te gaan werken, zodat u beiden gelukkiger bent in de relatie. De behandeling kan ondersteund worden door online behandelcontacten.

Relatieproblemen

De meeste mensen verlangen naar een liefdevolle en duurzame relatie, maar in de praktijk is dit vaak moeilijk te realiseren. Het overgrote deel van de Nederlanders ervaart soms problemen in hun relatie. Deze problemen hebben vaak betrekking op punten zoals: niet goed met elkaar kunnen communiceren, ruzies / discussies, ergernissen, problemen met de opvoeding van de kinderen, financiële problemen, te weinig tijd voor elkaar, ontrouw, egoïsme, gebrek aan vertrouwen, verdeling van de taken of karakters die botsen. Soms kan er sprake zijn van de vraag of het beter is om uit elkaar te gaan.

Binnen een relatie moet er sprake zijn van een emotionele basis, dat is de basis voor intimiteit, openheid en het beter leren kennen van elkaar. Als deze emotionele basis er niet is, kan dit leiden tot problemen in een relatie. Mensen kunnen dit ervaren als een afstand, afgescheidenheid of langs elkaar heen leven. Als het mensen zelf niet lukt om nader tot elkaar te komen kan het soms goed zijn om professionele hulp in te schakelen.