Wanneer dry needling?

Dry needling wordt ingezet om trigger points te behandelen. Trigger points zijn punten in een spier die verhard zijn en daardoor klachten geven. Bij het aanprikken van deze verharding kan deze spanning losgelaten worden en zullen de klachten afnemen.

Belangrijk is dat er ook daadwerkelijk een actief triggerpunt gevonden is wat behandeld kan worden. Latente triggerpunten of gewoon gevoelige plaatsen op het lichaam komen niet in aanmerking voor dry needling. Het principe wat in de vorige alinea beschreven wordt is dan niet van toepassing.

Naamloos

Het is daarom van belang dat er in samenwerking met de cliënt gezocht wordt naar de pijnlijke locaties, en of deze wanneer erop gedrukt wordt ook de pijnklachten op kunnen roepen.

Ervaring leert dat het nogal eens voorkomt dat dry needling een averechtse werking heeft. Vanuit mijn achtergrond als acupuncturist kijk ik vooral ook naar de effecten op iemand energie.  Bij het inbrengen van een naald wordt namelijk niet alleen de spier geprikkeld maar ook het energie systeem, ook wel meridiaan systeem genoemd. Wanneer er in het energie systeem storingen zitten kan het effect van dry needling wel eens anders uitpakken dan bedoeld.

Globaal kan ook een niet-acupuncturist een inschatting maken van iemands energie systeem. Kijkend naar belastbaarheid, weerstand, ziektegeschiedenis en dergelijke. Wanneer iemands energie echt verzwakt is wordt een behandeling met dry needling afgeraden.

Naamloos 2

Binnen de acupunctuur is dry needling één van de vele technieken. De term dry needling is de westerse benaming voor deze acupunctuurtechniek. Binnen Chinese geneeswijze zal altijd naar het totaal gekeken worden. Daarom zal een acupuncurist meestal niet alleen maar dry needling toepassen in een behandeling, maar daarnaast ook het totale energie systeem ondersteunen.

Vriendelijke groet,

Charlotte Giesen