Sarcopenie, een onbekend probleem bij ouderen

Sarcopenie komt veel voor bij ouderen: spiermassa en spierkracht verminderen, wat lichamelijk slechter functioneren tot gevolg heeft. Sarcopenie is vrijwel onbekend. Het treft echter talloze ouderen, verslechtert hun levenskwaliteit en kost veel zorgeuro’s. Spierzwakke, maar verder gezonde 70-plussers hebben 50 procent meer kans om in het ziekenhuis te belanden dan vergelijkbare leeftijdgenoten met meer spierkracht. Hoe vaak horen we niet dat ouderen moeite hebben met traplopen, niet meer durven te fietsen of het tillen van een boodschappentas te zwaar is. Vaak houdt het zichzelf in stand: ouderen zijn bang om te vallen en gaan dus minder bewegen. Maar doordat ze minder gaan bewegen treedt er vermindering van spiermassa en spierkracht op waardoor de kans om te vallen alleen maar groter wordt.. De remedie: bewegen! Spieren worden sterker, wat ook weer een gunstig effect heeft op de spiermassa. Hierdoor krijgen ouderen weer vertrouwen in hun lichaam wat het dagelijks functioneren alleen maar ten goede komt. Een oefentherapeut Mensendieck kan helpen bij Sarcopenie. We geven oefeningen ter bevordering van de spierkracht en door het aannemen van een gunstige houding worden de goede spieren op de goede manier gebruikt.

Voordelen van gecombineerde behandelvormen

Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan de som der delen. (bron: Wikipedia)Naamloos

Dit is het uitgangspunt van onze integrale behandeling. De aanpak door middel van 1 behandelvorm/discipline is in veel gevallen niet de meest efficiënte methode om tot een duurzame oplossing te komen.

Combinaties van verschillende behandelvormen worden afgestemd op de cliënt. Hierbij wordt gelet op zowel fysiek, mentaal als psychisch gebied, en blijft er oog voor de persoonlijke levensomstandigheden.

Een gratis intake zal de start zijn om de mogelijkheden in kaart te brengen en een keuze te bepalen binnen het behandelaanbod van Edelweiss.

Er wordt gewerkt aan uitbreiding van onze samenwerking met andere disciplines en organisaties om cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Wanneer dry needling?

Dry needling wordt ingezet om trigger points te behandelen. Trigger points zijn punten in een spier die verhard zijn en daardoor klachten geven. Bij het aanprikken van deze verharding kan deze spanning losgelaten worden en zullen de klachten afnemen.

Belangrijk is dat er ook daadwerkelijk een actief triggerpunt gevonden is wat behandeld kan worden. Latente triggerpunten of gewoon gevoelige plaatsen op het lichaam komen niet in aanmerking voor dry needling. Het principe wat in de vorige alinea beschreven wordt is dan niet van toepassing.

Naamloos

Het is daarom van belang dat er in samenwerking met de cliënt gezocht wordt naar de pijnlijke locaties, en of deze wanneer erop gedrukt wordt ook de pijnklachten op kunnen roepen.

Ervaring leert dat het nogal eens voorkomt dat dry needling een averechtse werking heeft. Vanuit mijn achtergrond als acupuncturist kijk ik vooral ook naar de effecten op iemand energie.  Bij het inbrengen van een naald wordt namelijk niet alleen de spier geprikkeld maar ook het energie systeem, ook wel meridiaan systeem genoemd. Wanneer er in het energie systeem storingen zitten kan het effect van dry needling wel eens anders uitpakken dan bedoeld.

Globaal kan ook een niet-acupuncturist een inschatting maken van iemands energie systeem. Kijkend naar belastbaarheid, weerstand, ziektegeschiedenis en dergelijke. Wanneer iemands energie echt verzwakt is wordt een behandeling met dry needling afgeraden.

Naamloos 2

Binnen de acupunctuur is dry needling één van de vele technieken. De term dry needling is de westerse benaming voor deze acupunctuurtechniek. Binnen Chinese geneeswijze zal altijd naar het totaal gekeken worden. Daarom zal een acupuncurist meestal niet alleen maar dry needling toepassen in een behandeling, maar daarnaast ook het totale energie systeem ondersteunen.

Vriendelijke groet,

Charlotte Giesen