Vrijblijvend advies of afspraak maken? Neem direct contact met ons op.
Een intakegesprek bij Edelweiss is altijd GRATIS.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en Integraal Behandelcentrum Edelweiss.
  • De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  • Betaling voor de geleverde diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Integraal Behandelcentrum Edelweiss vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle kosten gemoeid met de incasso van gedeclareerde bedragen, waarvan nadere ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.