Ik heb relatieproblemen

Ik heb relatieproblemen

Wat kan Edelweiss u bieden?

U kunt bij Integraal Behandelcentrum Edelweiss terecht als u hulp zoekt voor uw relatieproblemen. Onze psycholoog heeft ruime ervaring in het behandelen van echtparen / koppels waarbij er sprake is van relatieproblemen. De behandeling zal bestaan uit psychologische gesprekken samen met uw partner. Indien er behoefte aan is wordt er ook wel eens een individueel gesprek gepland. De doelstelling in de behandeling is om elkaar beter te begrijpen, beter te leren communiceren en samen onder begeleiding naar doelen toe te gaan werken, zodat u beiden gelukkiger bent in de relatie. De behandeling kan ondersteund worden door online behandelcontacten.

Relatieproblemen

De meeste mensen verlangen naar een liefdevolle en duurzame relatie, maar in de praktijk is dit vaak moeilijk te realiseren. Het overgrote deel van de Nederlanders ervaart soms problemen in hun relatie. Deze problemen hebben vaak betrekking op punten zoals: niet goed met elkaar kunnen communiceren, ruzies / discussies, ergernissen, problemen met de opvoeding van de kinderen, financiële problemen, te weinig tijd voor elkaar, ontrouw, egoïsme, gebrek aan vertrouwen, verdeling van de taken of karakters die botsen. Soms kan er sprake zijn van de vraag of het beter is om uit elkaar te gaan.

Binnen een relatie moet er sprake zijn van een emotionele basis, dat is de basis voor intimiteit, openheid en het beter leren kennen van elkaar. Als deze emotionele basis er niet is, kan dit leiden tot problemen in een relatie. Mensen kunnen dit ervaren als een afstand, afgescheidenheid of langs elkaar heen leven. Als het mensen zelf niet lukt om nader tot elkaar te komen kan het soms goed zijn om professionele hulp in te schakelen.

Ik voel me angstig

Ik voel me angstig

Wat kan Edelweiss u bieden?

U kunt bij Integraal Behandelcentrum Edelweiss terecht als u last heeft van angstklachten of posttraumatische stressstoornis (PTSS). De behandeling zal dan in hoofdzaak bestaan uit psychologie of coaching, afhankelijk van de ernst van uw klacht. Het is mogelijk een online behandelprogramma te volgen. In het geval van een angststoornis of PTSS zal een psychologische behandeling zijn aangewezen. Deze behandeling kan ondersteund worden door een oefenprogramma, eventueel in een kleine groep. In sommige gevallen kan ook acupunctuur of luxpunctuur uitkomst bieden bij klachten van angst. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat u zich minder angstig, prettiger en sterker voelt. We leren u om beter met uw angstklachten om te gaan.

Angstklachten of angststoornis

Angst is een gevoel wat mensen krijgen als er sprake is van dreigend gevaar. Alle mensen hebben wel eens angst gevoeld. Meestal is de angst aan duidelijke situatie verbonden en is deze van korte duur. Maar soms kan de angst langer duren of een belemmering gaan vormen in iemands leven omdat het te erg op de voorgrond staat. Angst kan gepaard gaan met lichamelijk sensaties zoals tintelingen, hartkloppingen, droge mond, kortademigheid of stijve spieren. Angst kan zo hoog oplopen dat het uitmondt in paniek.

Er zijn verschillende soorten angst waar iemand last van kan hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van angst voor sociale situaties, angst voor drukke plekken, angst voor een specifiek iets (bv angst voor spinnen, hoogtevrees) of last hebben van paniekaanvallen. Sommige mensen zijn over het algemeen snel angstig en maken zich snel veel zorgen. Ook kan er sprake zijn van angstklachten die ontstaan na een traumatische gebeurtenis.

Ik voel me down

Ik voel me down

Wat kan Edelweiss u bieden?

U kunt bij Integraal Behandelcentrum Edelweiss terecht als u zich down, somber of depressief voelt. De behandeling zal dan in hoofdzaak bestaan uit psychologie of coaching, afhankelijk van de ernst van uw klacht. Het is mogelijk een online behandelprogramma te volgen. In het geval van een depressief beeld zal een psychologische behandeling zijn aangewezen. Deze behandeling kan ondersteund worden door een oefenprogramma, eventueel in een kleine groep. In sommige gevallen kunnen alternatieve geneeswijzen uitkomst bieden bij klachten van somberheid. Onze doelstelling is ervoor te zorgen dat u zich beter en sterker voelt, u leert om beter met uw klachten om te gaan en door lichamelijke activiteit uw algeheel welbevinden te verbeteren.

Somberheid

Ieder mens maakt wel eens periodes mee waarin hij / zij zich verdrietig, somber of down voelt. Vaak is dit een reactie op nare gebeurtenissen in het leven, zoals bv het overlijden van dierbare, een scheiding of problemen met werk of geld. Bij veel mensen slijt de somberheid vanzelf, of komen ze er weer bovenop door steun uit hun omgeving. Meestal is somber of down voelen dus tijdelijk.

In sommige gevallen kunnen de klachten erger zijn. De somberheid staat dan een langere periode het grootste deel van de dag op de voorgrond. Deze somberheid kan dan gepaard gaan met een verstoord slaappatroon, slecht kunnen concentreren, zich leeg of nutteloos voelen, een schuldgevoel hebben, nergens zin in hebben, vermoeidheid of gedachten aan de dood. Als u zich in deze klachten herkent kan er sprake zijn van een depressie. Het is dan belangrijk dat u uw huisarts raadpleegt. Als er sprake is van een depressie wordt er in sommige gevallen medicatie, een antidepressivum, voorgeschreven. Soms wordt er gekozen voor een psychologische behandeling of een combinatie van beiden.

Ik heb een klacht aan mijn zenuwstelsel

Ik heb een klacht aan mijn zenuwstelsel

Wat kan Edelweiss u bieden?

Zowel de oefentherapeut Mensendieck als de fysiotherapeut bij Edelweiss kunnen u behandelen als er sprake is van een neurologische aandoening die van invloed is op uw bewegingsapparaat, zoals bv bij Parkinson of MS. Ook kan acupunctuur of luxpunctuur een goede behandelvorm zijn. We kijken verder ook samen met u of er behoefte is aan verpleegkundige en / of psychologische zorg in de vorm van een integrale behandeling.

Integraal Behandelcentrum Edelweiss is aangesloten bij ParkinsonNet, een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Parkinson.

Neurologische klachten

Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwen, hersenen en het ruggenmerg. Een mens kan verschillende soorten aandoeningen krijgen waarbij schade aan het zenuwstelsel de oorzaak is. Er zijn veel verschillende soorten neurologische aandoeningen. Een aantal voorbeelden van neurologische aandoeningen zijn de ziekte van Parkinson, MS, CVA, hernia, polyneuropathie en ALS.

Mensen met een neurologische aandoening kunnen last hebben van verschillende ziekteverschijnselen, zoals krachtverlies, hoofdpijn, duizeligheid of dubbelzien, pijn, problemen met coördinatie, verlies van gevoel of verlammingsverschijnselen.

Het is per aandoening / klacht verschillend hoe het verloop van de aandoening is en of er verbetering mogelijk is. Het zenuwstelsel heeft maar beperkte herstelmogelijkheden, veel van de aandoeningen zijn chronisch.

Ik heb een klacht aan mijn bewegingsapparaat

Ik heb een klacht aan mijn bewegingsapparaat

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss beschikt over een oefentherapeut Mensendieck en een fysiotherapeut die beiden gespecialiseerd zijn in de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Na de intake wordt besloten welke van beide disciplines uw klacht zal behandelen, of dat er een multidisciplinaire behandeling plaats zal vinden. De behandeling zal zich richten op het ontdekken van de oorzaak van uw klacht, behandelen van de klacht en vergroten van uw belastbaarheid en voorkomen van klachten in de toekomst.

Het bewegingsapparaat

Het bewegingsapparaat is opgebouwd uit spieren, botten, gewrichten en zenuwen. Door een verkeerde houding, overbelasting, slijtage of een ziekte aan uw bewegingsapparaat kunnen diverse klachten ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn nekklachten, hernia, slijtage van heup- of kniegewricht, meniscusletsel in het kniegewricht, beknelling van een zenuw, tenniselleboog of een whiplash.

Veel klachten ontstaan of nemen toe bij de dagelijkse activiteiten zoals werk, huishouden en sport. Afhankelijk van de belastbaarheid van het bewegingsapparaat heeft de ene persoon veel sneller klachten dan de andere.

Veruit de meeste mensen worden in hun leven één of meerdere keren geconfronteerd met klachten aan hun bewegingsapparaat. Sommige klachten gaan vanzelf weer over, maar soms is hierbij hulp nodig.

Ik heb pijn

Ik heb pijn

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss helpt u graag om uw pijnklachten te verminderen. In eerste instantie zal het team van Edelweiss onderzoeken wat de oorzaak is van uw pijn en indien mogelijk een plan opstellen om uw pijn zo veel mogelijk te verminderen. Dat kan middels oefen- of fysiotherapie en / of alternatieve geneeswijzen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de oorzaak van uw pijn weg te nemen of de pijn te verminderen. In zulke gevallen kan het team van Edelweiss u helpen om met uw pijn om te gaan, met als doel dat de pijn minder uw leven beheerst en u dus een betere kwaliteit van leven krijgt.

Pijn

Er kunnen tal van oorzaken zijn waarom een mens pijn kan krijgen. Enkele voorbeelden zijn pijn door een klacht aan uw bewegingsapparaat (zoals rugklachten), migraine, het gevolg van een ziekte zoals bv kanker, zenuwpijn of pijn ten gevolge van een botbreuk of wond. Er kan sprake zijn van acute pijn, bv na een val of chronische pijn, dus pijn die lange tijd voortduurt. Het verschilt per persoon hoe iemand pijn ervaart en met pijn omgaat.
Chronische pijn kan ook leiden tot klachten als angst of somberheid. Voor sommige mensen kan pijn zeer grote gevolgen hebben en kan het zelfs ondraaglijk zijn. De pijn staat continu op de voorgrond en vormt een grote belemmering op tal van vlakken in iemands leven. Dit kan ook grote gevolgen hebben op de omgeving.

Ik heb etalagebenen

Ik heb etalagebenen

Wat kan Edelweiss u bieden?

U kunt bij Integraal Behandelcentrum Edelweiss terecht voor claudicatio intermittens, oftewel etalagebenen. Onze fysiotherapeut zal u begeleiden met als doel uw klachten te verminderen en te zorgen dat het lopen beter zal gaan. Dit gebeurt door middel van looptraining. De fysiotherapeut adviseert u en geeft u oefeningen.

De fysiotherapeut is speciaal opgeleid in het behandelen van mensen met etalagebenen. De behandeling kan desgewenst worden aangevuld met alternatieve geneeswijzen.

Het is bewezen dat fysiotherapie net zo effectief is als een operatie voor etalagebenen.

Claudicatio Intermittens

Bij etalagebenen (claudicatio intermittens) zijn de slagaders van het been vernauwd. De oorzaak hiervan is aderverkalking. Tijdens het lopen hebben uw beenspieren extra zuurstof nodig, maar krijgen dit onvoldoende door de aanwezige vernauwing. Hierdoor kunt u pijn en een verkrampt en vermoeid gevoel krijgen tijdens het lopen en wordt u gedwongen om stil te blijven staan. Na een langere tijd kunt u ook last krijgen van koude voeten en genezen wonden aan de onderbenen en voeten minder goed. Ook kunnen uw benen hun haar verliezen en er bleek en glanzend uit gaan zien.
Naar schatting 3 procent van de mensen van 55 jaar of ouder heeft last van etalagebenen. Naarmate de leeftijd toeneemt loopt dit getal op naar 1 op de 10 patiënten van 70 jaar of ouder.
Roken is de belangrijkste oorzaak van etalagebenen. Maar ook meeroken, een hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes, overgewicht, te weinig beweging en erfelijkheid zijn factoren die van invloed zijn op etalagebenen. Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe groter de kans is op etalagebenen.
Indien u meer informatie wenst kunt u kijken op de site www.etalagebenen.nl.

Ik ben chronisch ziek

Ik ben chronisch ziek

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss kan u helpen de kwaliteit van leven te verbeteren. Indien u een chronische ziekte heeft kan Integraal Behandelcentrum Edelweiss samen met u een behandeltraject vaststellen. Dit zal per persoon en klacht verschillend zijn. Het zal dan ook per persoon verschillend zijn hoe vaak u wordt behandeld en welke disciplines worden ingezet. Onze doelstelling zal hierbij altijd zijn om uw algehele gezondheidstoestand te verbeteren, een betere conditie te krijgen, pijn te verminderen en ervoor te zorgen dat u beter in uw vel zit. Ook dragen we er zorg voor dat u meer inzicht krijgt in uw eigen gezondheid en dat uw zelfredzaamheid groter wordt.

Chronische ziekten

Een chronische ziekte is een ziekte die langere tijd voortduurt. Chronische ziekten kunnen over het algemeen niet door vaccins worden verhinderd of door medicijnen worden genezen. Meestal is er geen vooruitzicht op volledig herstel.

In Nederland hebben 5,2 miljoen mensen een chronische ziekte, 1,8 miljoen Nederlanders hebben er meerdere tegelijk. Van de ouderen boven de 75 jaar heeft 80% minimaal één chronische aandoening.

Gedrag wat de gezondheid schaadt bevordert het ontstaan van een aantal chronische ziekten. Voorbeelden van zulk gedrag zijn roken, weinig beweging en ongezond eten.

Chronische ziekten komen meer voor naarmate mensen ouder worden. Een aantal veel voorkomende chronische ziekten en aandoeningen zijn bijvoorbeeld; artrose, COPD, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, reuma en overgewicht.