Vrijblijvend advies of afspraak maken? Neem direct contact met ons op.
Een intakegesprek bij Edelweiss is altijd GRATIS.

Coaching

Coaching

Wat doet de coach bij Edelweiss

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Uiteenlopende thema’s kunnen onderwerp zijn van coaching. Denk bijvoorbeeld aan:
• Persoonlijke groeicoaching integraal behandelcentrum edelweiss 1
• Verbeteren van relaties
• Vergroten van zelfvertrouwen
• Maken van een carrière switch
• Gezonder leren leven
• Om kunnen gaan met somberheid
• Leiderschap verbeteren
• Om leren gaan met verlies
• Positiever leren denken
• Time management verbeteren
• Etc.

Deze lijst is absoluut niet uitputtend en er zijn talloze thema’s denkbaar waar een coach u bij kan helpen. Coachtrajecten binnen Integraal Behandelcentrum Edelweiss worden uitsluitend door een daarvoor gekwalificeerde coach uitgevoerd. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt een coach voor u ingeschakeld.

Samenwerking met andere disciplines

Coaching kan binnen Integraal Behandelcentrum Edelweiss op zichzelf staan of onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling, afhankelijk van uw klacht en hulpvraag. Wanneer u zich aanmeldt voor een intake wordt in kaart gebracht of een coachtraject of enkele coachgesprekken van waarde kunnen zijn voor u.