De zorg voor mijn naaste is te zwaar

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss is zich ervan bewust dat de zorg voor een naaste zwaar en veeleisend kan zijn. Als mantelzorger cijfert u uzelf weg, maar soms kan dit te zwaar zijn. Edelweiss kan u hierbij helpen. Gesprekken met een coach of psycholoog kunnen u helpen om knelpunten te bespreken en tot oplossingen te komen zodat u zich niet meer overbelast voelt. Onze alternatieve geneeswijzen kunnen u helpen om zich meer ontspannen en rustiger te voelen. Vaak kan een oefenprogramma ook zinvol zijn om te ontspannen en even een moment voor uzelf te vinden.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen onbetaald en vaak langdurig voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden of vrienden. Van mantelzorg wordt gesproken als er minimaal 8 uur per week zorg wordt geleverd voor minimaal 3 maanden.  Ongeveer één op de 5 mantelzorgers voelt zich overbelast. Zeker als mantelzorg gecombineerd wordt met een baan kan dit problemen opleveren.

Overbelasting is te merken aan bepaalde signalen. Mensen kunnen zich veel moe voelen, somber, opgejaagd of prikkelbaar zijn, slecht slapen, piekeren en / of niet meer genieten. Ontspannen lukt dan vaak niet meer en mensen hebben het gevoel niets meer voor zichzelf te doen. In zulke gevallen is het moeilijk om de zorg langdurig vol te houden, hoe graag iemand dat ook wil.