Ik heb pijn

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss helpt u graag om uw pijnklachten te verminderen. In eerste instantie zal het team van Edelweiss onderzoeken wat de oorzaak is van uw pijn en indien mogelijk een plan opstellen om uw pijn zo veel mogelijk te verminderen. Dat kan middels oefen- of fysiotherapie en / of alternatieve geneeswijzen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de oorzaak van uw pijn weg te nemen of de pijn te verminderen. In zulke gevallen kan het team van Edelweiss u helpen om met uw pijn om te gaan, met als doel dat de pijn minder uw leven beheerst en u dus een betere kwaliteit van leven krijgt.

Pijn

Er kunnen tal van oorzaken zijn waarom een mens pijn kan krijgen. Enkele voorbeelden zijn pijn door een klacht aan uw bewegingsapparaat (zoals rugklachten), migraine, het gevolg van een ziekte zoals bv kanker, zenuwpijn of pijn ten gevolge van een botbreuk of wond. Er kan sprake zijn van acute pijn, bv na een val of chronische pijn, dus pijn die lange tijd voortduurt. Het verschilt per persoon hoe iemand pijn ervaart en met pijn omgaat.
Chronische pijn kan ook leiden tot klachten als angst of somberheid. Voor sommige mensen kan pijn zeer grote gevolgen hebben en kan het zelfs ondraaglijk zijn. De pijn staat continu op de voorgrond en vormt een grote belemmering op tal van vlakken in iemands leven. Dit kan ook grote gevolgen hebben op de omgeving.