Ik heb valangst

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss is gespecialiseerd in valpreventie en kan mensen hierin persoonlijk begeleiden. We voeren een screening uit om het valrisico op te sporen. Tijdens deze valanalyse wordt naar verschillende zaken gekeken, zoals schoeisel, looppatroon, gebruik van hulpmiddelen, struikelgevaar en medicijngebruik. Samen met u stellen we een preventieplan op om het valrisico zo klein mogelijk te maken. Binnen dit valpreventieplan zal aandacht zijn voor zowel de fysieke oorzaken van valangst als de psychische factoren. Behalve  de basisonderdelen van valtraining, balans- en coordinatieoefeningen wordt er ook naar uw persoonlijke situatie gekeken. Zo kan er bijvoorbeeld een huisbezoek gedaan worden om de veiligheid in huis te verbeteren.

Edelweiss biedt trainingen voor valpreventie volgens ‘Vallen Verleden Tijd’.

Het  Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Vallen

Vallen is een veel voorkomend probleem bij oudere mensen. Door het vallen ontstaat regelmatig letsel met soms ernstige gevolgen. U kun hierbij denken aan botbreuken, hersenschudding en in sommige gevallen kan iemand overlijden aan de gevolgen van het valincident. Over het algemeen neemt het aantal valincidenten toe naarmate de leeftijd vordert. Gemiddeld 1 op de 3 valincidenten gaat gepaard met letsel.

De belangrijkste oorzaken van vallen zijn problemen met de lichamelijke gezondheid, gevolgd door problemen met de psychische gezondheid. De meeste valincidenten gebeuren in de slaapkamer, gevolgd door de woonkamer.

Vaak ontstaat na een valincident de angst om nog een keer te vallen. Soms ontstaat valangst zonder een valincident, omdat mensen zich kwetsbaar voelen of de gevolgen bij anderen hebben gezien. Valangst kan leiden tot een minder actief bewegingspatroon en daardoor verlies van spierkracht en coördinatie. Mensen ervaren dat hierdoor de kwaliteit van leven afneemt.