Ik wil mijn leven een andere wending geven

Wat kan Edelweiss u bieden?

Als u het gevoel heeft op een of meerdere vlakken in uw leven vast te lopen, of als u graag bepaalde veranderingen in uw leven aan wilt brengen kan Edelweiss u helpen middels een coachtraject. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt een coach voor u ingeschakeld. Onze coach helpt u om doelen te vast te stellen en ze te bereiken. Er zal altijd sprake zijn van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie.

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Uiteenlopende thema’s kunnen onderwerp zijn van coaching. Denk bijvoorbeeld aan:
• Persoonlijke groei
• Verbeteren van relaties
• Vergroten van zelfvertrouwen
• Maken van een carrière switch
• Gezonder leren leven
• Om kunnen gaan met somberheid
• Leiderschap verbeteren
• Om leren gaan met verlies
• Positiever leren denken
• Time management verbeteren