Vrijblijvend advies of afspraak maken? Neem direct contact met ons op.
Een intakegesprek bij Edelweiss is altijd GRATIS.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een klacht over uw behandelaar
Natuurlijk doet Integraal Behandelcentrum Edelweiss er alles aan om u goed van dienst te zijn en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling of over de manier waarop een werknemer met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze behandelingen.

In gesprek met uw behandelaar
Het is de moeite waard om bij klachten allereerst een gesprek aan te gaan met uw behandelaar of contact op te nemen met het behandelcentrum. Het kan zijn dat u het moeilijk vindt om uw klacht aan de orde te stellen. U kunt dan iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt. Ook kunt u uw klacht per mail, schriftelijk of telefonisch kenbaar maken. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw klacht. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang (http://www.zorgbelang-nederland.nl). Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Een klacht indienen
Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij meerdere instanties met uw klacht terecht: de klachtencommissie van de beroepsvereniging van uw behandelaar, Zorgbelang: Huis voor de zorg Limburg en het Regionaal Tuchtcollege. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.