Vrijblijvend advies of afspraak maken? Neem direct contact met ons op.
Een intakegesprek bij Edelweiss is altijd GRATIS.

ParkinsonNet

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen ) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.
Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek.
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten (Munneke et al., Lancet Neurology 2009).

Sinds 2007 is Charlotte Giesen als oefentherapeut aangesloten ben bij het ParkinsonNet. Daarbinnen is zij gewend om samen te werken met andere disciplines om de zorg optimaal op de persoon af te kunnen stemmen. Behalve het inzetten van de disciplines binnen Edelweiss is er samenwerking met alle andere ParkinsonNet zorgverleners in de regio Venlo-Venray. Dit houdt in dat wij de Parkinsonzorg aan u op elkaar afstemmen en indien nodig overleg plegen of doorverwijzen.

Binnen Edelweiss wordt deze aanpak ook gehanteerd. Wij stemmen de zorg af op uw persoonlijke hulpvraag en streven ernaar om zodanig in te spelen op uw klachten dat dit uw kwaliteit van leven ten goede komt. Hiervoor beschikken wij over een breed aanbod aan behandelmogelijkheden.