Vrijblijvend advies of afspraak maken? Neem direct contact met ons op.
Een intakegesprek bij Edelweiss is altijd GRATIS.

Oprichters

De oprichters

Wij, Linda Toonen en Charlotte Giesen, zijn 2 ervaren paramedici. Hoewel we al jaren succesvol en met veel plezier werken in onze eigen praktijken, zagen we steeds vaker dat de hulp die vanuit onze vakgebieden geleverd kan worden niet volledig benut werd. Wanneer verschillende behandelingen samengevoegd worden als een puzzel, kom je tot een beter resultaat van de behandeling.

Vanuit de hele gezondheidszorg is de nadruk op samenwerking steeds verder toegenomen, wat een positieve ontwikkeling is. Intensief samenwerken zorgt ervoor dat behandelingen beter afgestemd kunnen worden. Elke behandelmethode heeft z’n beperking. Het inzetten van andere disciplines is vaak noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen stagnatie optreedt in het herstel. Doordat er meerdere behandelaars samenwerken is er oog voor de hele mens.

Wij willen met Edelweiss een behandelcentrum creëren waarin onze expertise volledig benut kan worden in het voordeel van de cliënt. Vandaar dat we gekozen hebben voor een integraal behandelcentrum waarbinnen meerdere behandelvormen vanuit de reguliere, alternatieve en complementaire gezondheidszorg aangeboden kunnen worden.

Linda Toonen, fysiotherapeut

Voor ieder mens is het belangrijk om voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te zorgen. Dat u na een schouderblessure zo snel mogelijk weer kunt tennissen of goed revalideren na een heupoperatie. En als u last heeft van reuma of loopproblemen wilt u zo goed mogelijk uw dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Ieder mens kan zo het beste uit zichzelf halen.

Mijn naam is Linda Toonen, ik ben in 2003 afgestudeerd als fysiotherapeut. Sindsdien heb ik op diverse praktijken en instellingen ervaring opgedaan. In 2007 heb ik succesvol mijn eigen particuliere praktijk voor fysiotherapie opgericht, Fysio TopFit Bergen, in Nieuw Bergen. In de jaren dat ik werkzaam ben heb ik ervaring opgedaan met een grote diversiteit aan klachten. Aanvankelijk heb ik mij met name gericht op het behandelen van acute sportblessures en orthopedische aandoeningen. Ik heb me in deze beginjaren gespecialiseerd in medische trainingstherapie, waardoor ik mensen zodanig kon begeleiden dat ze veelal klachtenvrij en met een betere belastbaarheid konden functioneren.

Vanuit beroepsmatige, maar ook persoonlijke interesse, heb ik in 2012 en 2013 opleidingen gedaan ter specialisatie in het behandelen van mensen met kanker en diabetes mellitus. In 2015 ben ik opgeleid tot specialist in het behandelen van mensen met claudicatio intermittens en heb me aangesloten bij ClaudicatioNet.

Naast deze aandoeningen heb ik in de praktijk veel mensen met chronische aandoeningen zoals reumatoïde artritis en artrose begeleid en behandeld. Ook neurologische aandoeningen, zoals hernia van rug en nek en ook andere perifere zenuwaandoeningen behoren tot mijn kennisgebied.

Ik vind het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in hun behandelaar, zodoende streef ik ernaar vanuit deskundigheid en ervaring u de beste behandeling te geven.

In mijn beroep heb ik ervaren dat het heel waardevol is om met collega’s van andere disciplines samen te werken om tot een betere behandeling van klachten te komen. Klachten worden vanuit diverse invalshoeken bekeken en zo wordt het mogelijk om een complete behandeling te geven aan de patiënt. Binnen Edelweiss is fysiotherapie een onderdeel van de integrale behandeling die aangeboden wordt.

Ik ben aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, BIG-geregistreerd fysiotherapeut en sta geregistreerd in het Centraal KwaliteitsRegister.

Charlotte Giesen, oefentherapeut Mensendieck en Acupuncturist

Mijn naam is Charlotte Giesen. Ik ben afgestudeerd als Oefentherapeut Mensendieck in 1991. Sindsdien heb ik in meerdere praktijken in de 1e lijn gewerkt. Meestal waren dit groepspraktijken, zowel mono- als multidisciplinair. Hierdoor heb ik de voordelen van samenwerking leren kennen.
Vanaf 2005 ben ik als zelfstandige een praktijk gestart binnen Gezondheidscentrum Grubbenvorst waar ik met diverse disciplines samenwerk en ondertussen en uitgebreid netwerk heb opgebouwd.
Als oefentherapeut ben ik gespecialiseerd in het verbeteren van de houding en de bewegingen in het dagelijkse leven. Hiervoor worden onder andere diverse oefeningen gebruikt om de controle over het lichaam te optimaliseren.

Sinds 2007 ben ik lid van het ParkinsonNet regio Venlo. Dit betekent dat ik samenwerk met alle betrokken disciplines op het gebied van de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. Behalve de opleiding die alle deelnemers van dit netwerk hebben gehad heb ik in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van behandeling bij deze ziekte.

Omdat niet alle klachten binnen het reguliere circuit baat kunnen vinden werd mijn interesse gewekt voor de alternatieve geneeswijze. In 1994 heb ik de 2 jarige opleiding tot TuiNa therapeut afgerond en in 1998 ben ik als acupuncturist afgestudeerd bij Qing Bai. Sindsdien ben ik werkzaam geweest op meerdere locaties.

Wanneer het lichaam zelf niet meer in staat is om herstel te bewerkstelligen ondanks de hulp van diverse behandelmethodes, dan is er mogelijk een gebrek aan de bouwstoffen die daarvoor noodzakelijk zijn. Vanuit deze visie heb ik de 2-jarige opleiding tot celzout therapeut gedaan en afgerond in 2010.

Het afstemmen van de behandeling op de persoon vind ik van groot belang om optimale zorg te kunnen verlenen. Binnen Edelweiss creëren wij de mogelijkheid om dit in samenwerking met de andere disciplines te realiseren.

Ik sta inschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici, en ben Big-geregistreerd volgens artikel 34. Ik ben lid van de beroepsvereniging NVTCG Zhong en van de RBNG.