PGB

Wat kan Edelweiss u bieden?

Edelweiss kan u helpen bij alle zaken rondom een PGB. We kunnen mensen helpen met het aanvragen van een PGB, bemiddelen als u zorg nodig heeft en administratieve ondersteuning bieden bij uw PGB. Edelweiss heeft ruime ervaring op het gebied van de zorg en heeft een ruim netwerk van zorgverleners en andere instanties en kan u goed de weg wijzen op het gebied van zorg, hulpmiddelen en andere ondersteuning.

PGB

Het PGB, persoonsgebonden budget, biedt mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap (beperking) de mogelijkheid zelf te bepalen door wie en wanneer zij geholpen en/of begeleid worden. Zij kunnen daarvoor zelf personeel aannemen. Ook kan het PGB gebruikt worden voor de aanschaf van hulpmiddelen of realiseren van voorzieningen. Wanneer mensen dit niet zelf kunnen/willen regelen kunnen zij een wettelijk vertegenwoordiger aanstellen die dit regelt. Een PGB kan betrekking hebben op zorg met verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg of jeugdzorg.

Er bestaan verschillende soorten PGB´s:

  • Het PGB-WMO, voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Het PGB-Wlz, voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
  • Het PGB-Jeugdwet, voor zorg die valt onder de Jeugdwet
  • Het PGB-Zvw, voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Om in aanmerking te komen voor een PGB moet een indicatie aangevraagd worden bij gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.
Meer specifieke informatie over verschillende soorten en mogelijkheden van PGB’s en het aanvragen daarvan is te vinden op de site www.pgb.nl.